Dětský domov, Jemnice

Třešňová 748

675 31 Jemnice

 

 

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 v oblasti poskytování

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2018.

 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 následující údaje:

 

        I.            V roce 2018 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

      II.            V roce 2018 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném  přístupu k informacím.

 

   III.            V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

   IV.            V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

     V.            V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístup k informacím proti postupu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 při vyřizování žádosti o informace.

 

   VI.            Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - žádné.

 

 

 

V Jemnici, dne: 02. 01. 2019

 

 

 

                                                                        Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

                                                         ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance