Příkaz ředitele, kterým se stanovuje organizační struktura ze dne 30.5.2016

 

 

Čl. 1

Tímto příkazem stanovuji organizační strukturu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 (dále jen „dětský domov“) takto:

 

Ředitel

1)

 

Ředitel

1

 

2)

 

Úsek pedagogický

10

Vedoucí vychovatel (zástupce ředitele)

1

Vychovatel rodinné skupiny

7

Asistent pedagoga

2

 

3)

 

Úsek provozní

8

Vedoucí provozního úseku (účetní, pracovnice pověřená sociální agendou)

1

hospodářka

1

   

švadlena

1

údržbář

1

uklízečka

3

 

a)

 

Podúsek školní jídelna

3

Vedoucí školní jídelny

1

kuchařka

2

 

x) Celkový počet zaměstnanců Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

 

dětský domov celkem 

22

 

 

                                                       Čl. 2

 

Tento příkaz nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.6.2016 Tento příkaz ruší příkaz ze dne 25.6. 2014

V Jemnici dne 30.5.2016

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance