Dětský domov, Jemnice

Třešňová 748

675 31 Jemnice

 

 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle ustanovení §18 zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008

 

 

 

a)      počet podaných žádostí o informace – 0

nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b)      počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné

c)      opis podstatných částí každého rozsudku soudu

V kalendářním roce 2008 nebyl soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí orgánu DD Jemnice vydaném v oblasti poskytování informací vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba nebyla podána.

d)     výčet poskytnutých výhradních licencí

V roce 2008 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle §16a zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

žádné

f) další informace vztahující se k uplatňování zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

žádné 

      

V Jemnici dne 10. 2. 2009                                                                    Dagmar Průšová Bc.

                                                                                                                     ředitelka DD  

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance