Dětský domov, Jemnice

Třešňová 748

675 31 Jemnice

 

 

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 v oblasti poskytování

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů za rok 2016.

 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 následující údaje:

 

I.    V roce 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o 

             svobodném přístupu k informacím.

 

     II.    V roce 2016 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve

             smyslu zákona o svobodném  přístupu k informacím.

 

     III.   V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti

             rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

      IV.  V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o

             svobodném přístupu k informacím.

 

       V.  V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu

             k informacím proti postupu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 při vyřizování    

             žádosti o informace.

 

     VI.   Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., ve znění

             pozdějších předpisů - žádné.

 

 

 

V Jemnici 11. 1. 2017

 

 

 

                                                                        Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová

                                                         ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748