Dne 29. 3. se náš dětský domov zúčasnil regionálního kola Nejmilejšího koncertu v Hodoníně. Reprezentovala nás děvčata, Růžena a Žaneta, která v pěvecké kategorii zazpívala písničku od Jana Bendiga a Markéty Konvičkové s  názvem "Bloudím". Dále chlapci, Michal a Jan, kteří zde vystupovali s hip-hopovým tanečním vystoupením s názvem "Abrakadabra". Odborná porota doporučila jejich vystoupení na celostátní kolo. V Hodoníně děti prožily pěkný den. Za své výkony byly odměněny drobnými dárečky a domů se vrátily velice spokojené.  

Dne 25. 3. 2017 odjely 4 děti za doprovodu tety Veroniky na školení finanční gramotnosti do Prahy. Kurz finanční gramotnosti byl pořádán společností Accenture Academy, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Děti se na kurzu seznámily s pojmy jako je příjem, výdaje, hrubá mzda, pracovní smlouva a její druhy. Prakticky si zkusily vypočítat, kolik by z hrubé mzdy odváděly na zdravotní a sociální pojištění a kolik by jim zůstalo čisté mzdy. Také zkoušely sestavit nákupní seznam, o kterém dále diskutovaly. Tento kurz byl první částí, která byla teoretická. Ještě nás čeká praktická část, kdy budeme hrát hru.

Dne 4. 3. 2017 se celkem 8 našich dětí za doprovodu tety Hanky a Zdenky zúčastnilo dětského karnevalu, který pro děti připravil Dům dětí a mládeže v Jemnici. Děti si nadšeně oblekly různé masky. S nadšením se zapojily do všech soutěží, odměněny byly sladkostmi. Děti se celé odpoledne dobře bavily, tancovaly. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne, byly spokojeny děti i vychovatelky.

Dne 18. 3. 2017 jela rodinná skupinka A na celodenní výlet do Jihlavy. Výlet měly děti za odměnu, za tvoření výrobků na adventní trhy. Nejdříve navštívily Vodní ráj, kde si děti zaplavaly, vyzkoušely tobogán, parní saunu, výřivku a ostatní dostupné atrakce nabízené tímto aqualendem. Poté jsme se přesunuli do City parku, kde se děti naobědvaly. Každý si vybral podle své chuti. V tomto obchodním centru probíhala módní přehlídka s doprovodným programem, na kterou se děti se zájmem podívaly. Pak jsme šli společně do kina na pohádkový film Kráska a zvíře. Ten se dětem moc líbil. Po celodenním výletě se děti vrátily spokojené a se spoustou nových zážitků.

Velmi děkujeme firmě Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., která nám do našeho dětského domova opět věnovala další produkty. Tentokrát k nám firma dovezla dva televizory, vysavač a stereo sestavu. Vysavač bude sloužit dětem k úklidu ve svých pokojíčkách, ostatní výrobky k zábavě a odpočinku na rodinkách. Ze všech produktů děti měly obrovskou radost. Velmi si vážíme osobní iniciativy manažerky firmy, paní Zuzanky Zelenické a její snahy nám pomáhat a zpříjemnit dětem prostředí. Sponzorského daru a vstřícné komunikace si nesmírně vážíme.

Ve dnech od 4. 3. - 10. 3. 2017 odjelo celkem deset dětí společně s tetami lyžovat na Šumavu. Jednalo se o ozdravný pobyt pro děti v hotelu Endagin. Děti strávily týden v krásném prostředí Železné rudy, kde si užily sněhové radovánky, procvičily si jízdu na sjezdových lyžích. Všem dětem se na horách velice líbilo a nejmenší děti se mohou pyšnit, že už umí jezdit na lyžích! Moc a moc děkujeme za krásný týden na Šumavě!  

Dne 28. 2. 2017 jsme přijali pozvání na masopust, který pořádal Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě. Děti si na tento den připravily masky podle své libosti a fantazie. Obyvatelé tohoto domova nás srdečně přivítali a připravili pro nás malé občerstvení v podobě masopustního koblížku, na kterém si děti velice  pochutnaly. Celé odpoledne se děti bavily společně se seniory a zaměstnanci domova při společné konverzaci a tancování. Při vyhlašování soutěže o nejhezčí masku se nám podařilo zísdskat 2. místo, na kterém se umístila Stefanie s maskou "červené karkulky". Sladkou odměnu však dostaly všechny děti. Domů jsme se vrátily spokojení, utancovaní a v dobré náladě.

Podkategorie

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance