Děti z našeho dětského domova se zapojily do výtvarné soutěže Milujeme a malujeme léto. Úkolem dětí bylo namalovat obrázky na téma léto. Děti si mohly zvolit libovolnou techniku, malovat jednotlivě nebo ve skupinách. Jsme velice rádi, že se naše děti do této výtvarné soutěže zapojily a poslaly do soutěže několik krásných obrázků, na kterých ztvárnily své žážitky z letních prázdnin. 

Dne 14. 11. 2016 se několik dětí z našeho dětského domova za doprovodu tety Marie zúčasnilo vánočního tvoření, které se konalo v Domě s pečovatelskou službou v Jemnici. Pro děti to bylo příjemné předvánoční odpoledne, kdy si vytvořily drobné dárečky pro své blízké, případně si svými výrobky vyzdobily vlastní pokoj.  

Společnost Delikomat vyhlásila tradiční výtvarnou soutěž, ve které děti malují obrázek na nápojový kelímek. Právě plochu na vybraných kelímcích firmy Delikomat, věnují již několik let dětem, kteří namalují vlastní motivy obrázků. Vítězný obrázek je umístěn na těchto kelímcích. Soutěž je určena dětem do 15 let. Z našeho dětského domova děti namalovaly také několik obrázků. Věříme, že se obrázky našich dětí budou líbit. 

Dne 26. 11. 2016 se náš dětský domov zúčasnil vánočních trhů v Okříškách, kam nás pozval Nadační fond Albert, se kterým náš dětský domov již několik let spolupracuje. Na trhy pod názvem Obchůdky s Albertem odjelo několik našich děti společně s tetou Romanou a tetou Marií. Děti zde prodávaly drobné vánoční výrobky, které v posledních dnech v dětském domově vyráběly. Prodávání se všem dětem velmi líbilo a měly radost, že se jejich výrobky líbí ostatním.

Dne 27.10. od 15 do 16 hodin u nás v dětském domově proběhl v rámci prevence zásah jednotek požární ochrany. Do dětského domova přijely dvě jednotky - HZS a SDH z Jemnice. Zásahu velel prap. Milan Šerka. Cvičení bylo kompletní od nahlášení „požáru“ v našem dětském domově na číslo 150, až po neplánovanou evakuaci všech osob z budovy, které všechny děti i zaměstnanci zvládli za 1 minutu 35 sekund. Požární zásah byl úspěšný pro hasiče a poučný pro naše děti. Cvičení působilo naprosto realisticky, jelikož ještě dlouho po zásahu volali lidé z Jemnice naší tetě ředitelce a ta s úsměvem všem trpělivě vysvětlovala, že u nás nehořelo a že se jednalo pouze o cvičení.

Dne 26. 11. 2016 jsme se zúčasnili prodejních vánočních trhů v Jemnici, které pořádal spolek AlterNaiva z.s. v areálu letního kina v Jemnici. Náš dětský domov zde měl své prodejní místo, kde naše děti prodávaly své vytvořené vánoční výrobky. Velký dík patří organizátorům této akce, kteří se o všechny prodávající vzorně starali, podávali teplé nápoje a každý měl možnost užít si zde příjemou předvánoční atmosféru. 

Děti z našeho dětského domova se zapojily do výtvarné soutěže s názvem ,,Pidi soutěž". Pořadatelem této soutěže je nadace Dejme dětem šanci, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Úkolem dětí bylo namalovat obrázky s vánoční tématikou, jako je například betlém, ozdobený stromeček, zasněná krajina, zvířátka. Naše děti namalovaly celkem 17 obrázků a nyní čekáme, zda se některý obrázek bude líbit nejvíce. 

Podkategorie

Kontakt

Dětský domov, Jemnice,

Třešňová 748, 675 31 Jemnice


IČ: 60418516

číslo účtu:  6681620287/0100

datová schránka: JBFTRWX 


kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,

ředitelka dětského domova


telefon: +420 568 450 335
             +420 568 451 182

mobil: +420 603 448 482

fax: 568 450 342

email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na zaměstnance