Děti z našeho dětského domova se zapojily do další výtvarné soutěže. Tentokrát malovaly několik obrázků s různými motivy z několika ročních období. I když obrázky našich dětí nezvítězily, přesto je práce těšila a děti z ní měly radost. 

Organizátor výtvarné soutěže Straš stres oslovil náš dětský domov o zapojení do výtvarné soutěže a naše děti se s nadšením do této soutěže zapojily. Namalovaly několik krásných obrázků, které budou mít jistě šanci na umístění v předních místech. Odborná komise vyhodnotí vítěze již brzy. Soutěží se o velmi zajímavé ceny, které děti velmi lákají. 

Institut pro křesťanskou kulturu, organizátor výtvarné soutěže Malujme pro Afriku na téma Útěk svaté rodiny do Egypta oslovil naše zařízení o zapojení do soutěže. Celkem 8 děti se s nadšením a radostí do této soutěže zapojily a namalovaly obrázky z biblických příběhů. Zařazeny jsou v kategorii pro ZŠ 1. a2. stupně. Práce vyhodnotí odborná porota vedená malířkou Bedřiškou Znojemskou. Nejúspěšnější práce budou tvořit výstavy doma i v zahraničí. 

Firma Delikomat se kterou naše zařízení již nějakou dobu spolupracuje, slaví narozeniny. Každého oslavence potěší přání k narozeninám. Delikomat se však rozhodl, že tentokrát bude dárky rozdávat on sám. Oslovit tedy své příznivce se soutěží, kde může každý získat originální dáreček. Zájemci mohou skládat básničku, kreslit, aranžovat, fotit. Zkrátka tvořit dle libosti! Naše děti vyrobily pro Delikomat dort z papíru, který se jim velice vydařil. 

Dne 30. 4. 2015 jsme ani v dětském domově nezapomněli na tradiční pálení čarodějnic. Starší děti si na zahradě dětského domova připravily ohniště a večer si zde opékaly všechny děti špekáčky. Tety dětem připravily pro zpestření několik soutěžních disciplín. Byl to pro všechny příjemný podvečer.

Dnes odpoledne do našeho dětského domova zavítala firma IBM, aby nadělila dětem z našeho domova vánoční dárky. Po příjezdu zaměstnanců IBM jsme se společně s dětmi shromáždily na jídelně. Paní ředitelka hosty přivítala úvodním slovem. Maruška se zhostila uvádění jednotlivých představení. Děti přednesly básničky, zahrály divadlo o Sněhurce, zpívaly klasické i moderní písně a zatancovaly moderní tanec. Na závěr jsme si společně zazpívaly píseň "Čas Vánoční" od Luďka Minky. Za celé vystoupení byly děti odměněny potleskem a vánočním dárečkem. Na závěr jsme si všichni popřáli krásné prožití vánočních svátků, rozloučili se a odešli spokojeni na své rodinné skupinky

 

Vesna o.p.s., ve spolupráci s Vesněnkou vyhlásila IX. ročník Brněnského hrnku. Jde o soutěž v tvoření z keramiky a do letošního ročníku se zapojil také náš dětský domov. Soutěž je zaměřena na téma chráněná květena na území města Brna (Přírodní rezervace Kamenný vrch, přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, Přírodní rezervace Bosonožský hájek, Přírodní rezervace Černovický hájek). Soutěž je určena dětem různých věkových kategoriích. Náš domov poslal celkem tři hrnečky z keramiky a čtyři obrázky s jemnými přírodními motivy. Vítěze vyhodnotí odborná komise a na vyhlášení se můžeme těšit 4. 6. 2015. 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance