Dne 11. ledna 2020 se v našem městě uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou Česká republika. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do této charitativní akce se s velkým nadšením zapojily i děti z našeho domova a jako dospělý doprovod s nimi šla jedna z tet – vychovatelek. Ráno se děti na místní faře, která již každoročně poskytuje této akci zázemí oblékly do kostýmů a mohly vyrazit do domovů místních obyvatel, kteří už Kašpara, Melichara a Baltazara vyhlíželi a rádi přispěli finanční částkou do zapečetěné kasičky s logem Charity. Zde je tři králové pozdravili a s přáním všeho dobrého do nadcházejícího nového roku jsme „putovali“ do dalších příbytků. Celé dopoledne rychle uteklo a děti s dobrým pocitem, že svojí činností pomohly potřebným lidem v jejich nelehkých životních osudech se již nyní těší na další ročník Tříkrálové sbírky, která se bude konat zase na počátku nového roku 2021.

 

 Vánoční výstava v Třebíči

27. 11. 2019 se konala ve Výstavní síni Předzámčí v Třebíči vernisáž výrobků dětí z dětských domovů Náměšť nad Oslavou, Hrotovice, MŠ Duha Třebíč a dětí z našeho zařízení v Jemnici a Budkově. Náš domov se této výstavy účastnil poprvé a jednalo se o výrobky s vánoční tématikou. Výstava byla přístupná široké veřejnosti po celou dobu adventu a vánočních svátků až do 5. 1. 2020.

Silvestr u nás v dětském domově oslavilo 14 dětí. Odpoledne děti pomáhaly s přípravou pohoštění, chlebíčků a slavnostní tabule. Po večeři proběhla oslava, teta ředitelka připravila pro děti diskotéku a pestrý program, nechyběl ani přípitek džusem. Všichni jsme se byli podívat na ohňostroj, který město Jemnice připravilo již v 19 hodin v tradičních kulisách zámeckého parku.

 

Bertík pomáhá

     Pod názvem „Letní dětské tábory“ proběhl projekt, kterým se účastnilo naše zařízení Grantového programu “BERTÍK POMÁHÁ 2019“ Nadačního fondu Albert. Finanční částka, kterou jsme z projektu tentokrát získali činila 35.000 Kč. Jak už z názvu projektu vyplývá, byla použita na úhradu pobytu několika dětí z dětského domova na letních táborech. O letošních prázdninách trávily děti čas na LT Zvůle, který pořádá DDM Jemnice a LT Kláskův mlýn. Do projektů, které vyhlašuje Nadační fond Albert, se pravidelně zapojujeme. Finanční částka, kterou jsme získali, je pro nás velkou pomocí.                                                                                                                     

  Nadačnímu fondu Albert  moc  děkujeme.

                                                                                   Marie Šprinclová, Dětský domov Jemnice

Dne 30. 12. 2019 jsme s 10 dětmi našeho domova za doprovodu dvou tet Ivy a Heleny vyrazili na Vánoční putování pohádkovou stezkou pro děti byla připravena stezka s několika stanovišti, kde děti plnily úkoly, každé stanoviště se nacházelo u dřevěné pohádkové postavy. Na konci stezky na děti čekala odměna v podobě balíčků, ve kterém se nacházeli sladkosti a čaj. Děti byly velice spokojeni a i počasí nám přálo.

Ráda bych poděkovala všem sponzorům a přátelům našeho dětského domova za celoroční přízeň, kterou našemu dětskému domovu poskytují. Srdečně Všem děkuji za finanční částky, které jste poukázali během roku na náš účet. Taktéž děkuji za veškeré sponzorské dary, dárky i drobnosti. Děkuji a nesmírně oceňuji každé úsilí pomoci jakýmkoliv způsobem. Věřte, že si velmi cením lidí se srdcem na pravém místě, kteří podporují naše děti. Velmi si Vážím Vaší pomoci a přízně, kterou nám poskytujete. Všichni doufáme, že si Vaši přízeň zasloužíme i nadále. Za všechny děti a zaměstnance dětského domova Jiřina Kühnelová, ředitelka 

Na Štědrý den zůstalo v našem domově 13 dětí za dozoru tety Zdeňky a tety Katky. Ostatní děti trávily vánoční svátky u svých rodin. Děti se na Štědrý den náležitě připravily, den předem prostřely štědrovečerní stůl a společně ozdobily vánoční stromeček. Další den si jen užívaly vánoční pohody, ujídaly cukroví a sledovaly pohádky. Po večeři jsme zpívali koledy a děti z okna vyhlížely Ježíška, po zazvonění zvonečku si děti přiběhly rozbalit dárky.

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance