Dne 21.9.2019 se zúčastnilo 8 dětí za doprovodu tety Lídy, milého mezinárodního setkání pod názvem "Společně na cestách Evropy" u příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru. Setkání se uskutečnilo v Zámeckém hotelu ve Vranově nad Dyjí. Úvodem proběhlo zahájení, uvítání účastníků a hostů. Probíhaly prezentace jednotlivých zástupců. Nás nejvíce zaujala prezentace o NP Thayatal – Podyjí, která byla velice pěkně připravena. Týkala se především ochrany a péče o území NP Podyjí jak z české, tak rakouské strany. Poté probíhaly prezentace s duchovní tématikou.  Mezi jednotlivými prezentacemi vystoupily i naše děti, kteří zatancovali, zarecitovali báseň či zazpívali písničku. Na závěr byly vítězům výtvarné soutěže "Biblické příběhy" předány diplomy a ceny. Z našeho dětského domova si odnesl  3. cenu Nikolas. Před rozloučením si všichni zúčastnění udělali společnou fotografii a naše děti rozdaly ručně vyrobené kytičky. Poté následoval společný oběd a rozloučení. Celá akce byla provázena klidnou a přátelskou atmosférou.

 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance