Děti jemnického dětského domova ve třech rodinných skupinách mají nové vybavení. Nábytek, nové nádobí i osušky a ručníky pro děti by příspěvková organizace limitovaná rozpočtem dětem mohla pořizovat pouze postupně. Provoz domova, náklady na jeho údržbu, zvelebování a další nutné výdaje představují každoročně nemalou finanční zátěž. Obrovskou pomocí jsou všichni, kteří i nepatrným darem pomohou zvelebit dětem náhradní domov. K donátorům domova se přidal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který svým osobním příspěvkem pomohl jednorázově vybavit hned tři rodinné skupiny. Jeho dar byl využit tam, kde to bylo opravdu třeba. Děkujeme, pane hejtmane.  Děti a zaměstnanci Dětského domova Jemnice 

Kontakty

Dětský domov, Jemnice
Třešňová 748, 675 31 Jemnice

Odloučené pracoviště Budkov 1
675 42 Budkov


IČ: 60418516
číslo účtu:  6681620287/0100
datová schránka: jbftrwx  


Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Jiřina Kühnelová,
ředitelka dětského domova
Mobil:  +420 603 448 482
email: domov@ddjemnice.cz


Kontakty na pracoviště v Jemnici:

Ředitelna:       568 450 335
Kanceláře:       568 451 182
Vychovatelé:  568 451 181
Mobil:             +420 604 274 752


Kontakty na odloučené pracoviště v Budkově:

Ředitelna:       568 443 122
Kanceláře:      568 443 560
                      568 443 561
Vychovatelé: 568 443 560
                     568 443 561
email: domov@ddjemnice.cz 


Kontakty na zaměstnance