Dne 3.1.2015 proběhla v našem městě Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci putují od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci přišli i za dětmi do dětského domova a zazpívali jim písničku a popřáli všem štěstí a zdraví v roce 2015.